SAĞIM SİSTEMİ HİJYENİ

Sağım sistemleri hijyeni için, alkali, asitik ve perasitik ürün grupları ile Neta Kimya güvenilir çözüm.

Neta, sağım sistemleri hijyeni ürünleri ile, sabah ve akşam sağımından sonra sağım sistemlerinin ve süt tanklarının temizliği, kapalı sağım sistemlerinin (CIP) ve süt tanklarının temizlik ve hijyeninden, sağım sistemlerinde kullanılan son durulama suyunun ve sağım aralarında memeliklerin ve hayvanların içme suları ile sistemlerinin hijyenine kadar tam kapsamlı sağım sistemleri hijyeni sağlanabilmektedir.

VS 150 NONFOAM
Alkali Ürünler

Ambalaj Şekli

0kg
0kg
0kg

KLOR BAZLI, ALKALİ, SIVI TEMİZLİK VE HİJYEN MADDESİ

 • İçeriğinde bulunan temizleme özelliğindeki maddeler sayesinde orta sertlikteki yıkama sularında %0.5 kullanım konsantrasyonunda yağ ve protein kalıntılarını temizleme etkinliği gösterir.İçeriğinde bulunan klorlu bileşikler süt proteinleri zincirlerinin parçalanmasını sağlayarak temizlik işleminin daha kolay gerçekleşmesine yardımcı olurlar. Bu sayede daha az ürün kullanarak temizlik işlemi başarılmış ve ortamda bulunan mikropların süt de bozulmalara sebebiyet verecek boyutlarda üremelerine de izin verilmemiş olur.

 • Daha az ürün kullanımı; nakliye ve depolama masraflarını aşağıya çekerken, boş ürün ambalajlarının çevreye vereceği zararları da en aza indirmiş olacaktır.

 • İyon bağlayıcı maddelerin varlığı ile suyun sertliğine bağlı olarak oluşabilecek kireçsel oluşumları engeller.

 • Asit içeren ürünlerle birlikte kullanılmamalıdır.

 • Sulandırılmamış hali deri ve gözler için tahriş edicidir. Koruyucu gözlük, eldiven ve maske kullanılmalıdır.
  %0,5 konst 10 L. suya 50 mİ. ürün (1/2 çay bardağı)

KARAKTERİSTİK ÖZELLİĞİ

 • Sodyum Hipoklorit %>30 w/w ve Sodyum Hidroksit %5-15 w/w

 • Renksiz, tipik klor kokulu çözeltidir.

 • pH 11 – 12

 • 0-45 Cº’de raf ömrü 12 aydır.

Sabah ve Akşam Sağımından Sonra Su Sıcaklığı Temas Süresi Konsantrasyon
Ön Yıkama 50 – 60 C° 10 dakika
VS 150 40 – 50 C° 20 dakika % 0.5 – 1
Son Yıkama Soğuk Su 10 dakika

VS 160
Alkali Ürünler

Ambalaj Şekli

0kg
0kg

DÜŞÜK DERECEDE KÖPÜKLÜ, ALKALİ, SIVI KLORLU TEMİZLİK MADDESİ

 • Kapalı sağım sistemlerinin (CIP) ve süt tanklarının temizlik ve hijyeninde kullanılır.
 • İçeriğinde bulunan yüksek temizleme özelliğindeki maddeler sayesinde orta sertlikteki yıkama sularında %0.5 kullanım konsantrasyonunda mükemmel derecede yağ ve protein kalıntılarını temizleme etkinliği gösterir.
 • Daha az ürün kullanımı; nakliye ve depolama masraflarını aşağıya çekerken, boş ürün ambalajlarının çevreye vereceği zararları da en aza indirmiş olacaktır.
 • İçeriğinde bulunan Potasyum Hidroksit, ürünün soğuk havalarda donmasını engeller.
 • İçeriğinde bulunan Polikarboksilat, kullanıldığı yerde yüzeyde koruyucu bir katman geliştirerek, uygulama alanında korozyona engel olur. Özellikle alüminyum güğümlerde kararmalara neden olmaz (klor içeren temizleme ürünleri ise kararma yapar).
 • Uygulanmasının ardından çok iyi durulama yapılamasa bile sütte bozulmalara sebebiyet vermez ve insan sağlığı açısından risk teşkil etmez. Klor içeren temizleme ürünlerinde ise çok iyi durulama yapmak gerekir. Çünkü iyi yapılmayan durulama ile ortamda kalan temizlik maddesi içerisindeki AOX (klorlu emilebilen organik halojenler) süte karışabilir ve kansorejen etkili bu maddeler insan sağlığı açısından risk teşkil edebilirler.
 • Asit içeren ürünlerle birlikte kullanılmamalıdır. Sulandırılmamış hali deri ve gözler için tahriş edicidir.Koruyucu gözlük eldiven ve maske kullanılmalıdır.

KARAKTERİSTİK ÖZELLİĞİ

 • Sodyum Hipoklorit %>30 w/w ve Sodyum Hidroksit %5-15 w/w

 • Renksiz, tipik klor kokulu çözeltidir.

 • pH 12 – 13
 • 0-45 Cº’de raf ömrü 12 aydır.

Her Sağımdan Sonra Su Sıcaklığı Temas Süresi Konsantrasyon
Ön Yıkama 50 – 60 C° 10 dakika
VS 160 40 – 50 C° 10-20 dakika % 0.5 – 1
Son Yıkama Soğuk Su 10 dakika

Kapalı sağım sistemleri için; %0.5-1.5 konst (Su sertliğine bağlı), 100 L suya 500-1500 ml ürün.

VA 250 ACIDMEN
Asidik Ürünler

Ambalaj Şekli

0kg
0kg
0kg

ASİT BAZLI, SIVI TEMİZLİK MADDESİ

KARAKTERİSTİK ÖZELLİĞİ

 • Nitrik asit %>30 w/w
 • Renksiz, kokusuz çözeltidir.

 • pH 1 – 2

 • 0-45 Cº’de raf ömrü 12 aydır.

 • Mükemmel derecede, süt taşı ve su sertliğinden kaynaklanan birikintileri çözer.
 • Korozif etkinliğinin engellemek için içeriği özel bileşenlerle desteklenmiştir.
 • Kaliteli paslanmaz çelik ve asitlere dayanıklı plastik malzemeler için kullanım şartlarında korozif etki göstermez.
 • Klor içeren ürünlerle birlikte kesinlikle kullanılmamalıdır.
 • Sulandırılmamış hali deri ve gözler için tahriş edicidir. Koruyucu gözlük eldiven ve maske kullanılmalıdır.
 • İçeriğinde bulunan yüksek temizleme özelliğindeki maddeler sayesinde orta sertlikteki yıkama sularında %0.5 kullanım konsantrasyonunda mükemmel derecede süt taşı ve su sertliğinden kaynaklanan birikintileri çözer.
Her Sağımdan Sonra Su Sıcaklığı Temas Süresi Konsantrasyon
Ön Yıkama 50 – 60 C° 10 dakika
VS 250 40 – 50 C° 10 – 20 dakika % 0.5 – 1
Son Yıkama (Durulama) Soğuk Su 10 dakika
Ön Yıkama (Durulama) 40 – 50 C° 10 dakika
VA 250 40 – 50 C° 10 – 20 dakika % 0.5 – 1
Son Yıkama (Durulama) Soğuk Su 10 dakika

Kapalı sağım sistemleri için; %0.5-1.5 konst (Su sertliğine bağlı), 100 L suya 500-1500 ml ürün.

VA 260
Asidik Ürünler

Ambalaj Şekli

0kg
0kg

ASİT BAZLI, SIVI, TEMİZLİK VE HİJYEN MADDESİ

 • Sabah ve akşam sağımından sonra sağım sistemleri ve süt tankları içerisindeki süt taşları ve su sertliğinden kaynaklanan birikintilerin temizliğinde ayrıca burada üremeye başlamış mikroplara karşı hijyen amacı ile kullanılır.

KARAKTERİSTİK ÖZELLİĞİ

 • Fosforik asit içeriği %>30 w/w
 • Renksiz, kokusuz çözeltidir.

 • pH 1,5 – 2,5

 • 0-45 Cº’de raf ömrü 12 aydır.

 • Mükemmel derecede, süt taşı ve su sertliğinden kaynaklanan birikintileri çözer.
 • Korozif etkinliğinin engellemek için içeriği özel bileşenlerle desteklenmiştir.
 • Klor içeren ürünlerle birlikte kullanılmamalıdır.
 • Sulandırılmamış hali deri ve gözler için tahriş edicidir. Koruyucu gözlük eldiven ve maske kullanılmalıdır.
 • İçeriğinde bulunan yüksek temizleme özelliğindeki maddeler sayesinde orta sertlikteki yıkama sularında %0.5 kullanım konsantrasyonunda mükemmel derecede süt taşı ve su sertliğinden kaynaklanan birikintileri çözer.
Sabah ve Akşam Sağımından Sonra Su Sıcaklığı Temas Süresi Konsantrasyon
Ön Yıkama 40 – 50 C° 10 dakika
VA 260 50 – 60 C° 10 – 20 dakika % 0.5 – 1
Son Yıkama (Durulama) Soğuk Su 10 dakika
Ön Yıkama (Gerekirse) 40 – 50 C° 10 dakika
VA 260 40 – 50 C° 10 – 20 dakika % 0.5 – 1
Son Yıkama (Durulama) Soğuk Su 10 dakika

Kapalı sağım sistemleri için; %0.5-1.5 konst (Su sertliğine bağlı), 100 L suya 500-1500 ml ürün.

ND 13
Perasitik asit bazlı hijyen sağlayıcı

Ambalaj Şekli

0kg

PERASİTİK ASİT BAZLI HİJYEN SAĞLAYICI

 • Sağım sistemlerinde kullanılan son durulama suyunun ve sağım aralarında memeliklerin ve hayvanların içme suları ile sistemlerinin hijyeninde kullanılır.

KARAKTERİSTİK ÖZELLİĞİ

 • Perasetik asit %8 w/w
 • Renksiz, sirke kokulu sıvıdır.
 • pH 2,.2-3,2
 • İlaç kalıntı arınma süresi (i.k.a.s) gerektirmez.
 • 0-45 Cº’de raf ömrü 12 aydır.

Süt sağımı işletmelerinde kullanılan su genellikle artezyen suyudur. Mevsimsel değişimler,yağan yağmurlar, gübre çukurlarının iyi drene edilememesi sonucu gübre içerisinde bulunan E.coli adı verilen mikrop çok kolay bir şekilde artezyen kaynağına ulaşır. Sağım sistemleri ne kadar kaliteli ve yüksek konsantrasyonda deterjanlarla (alkali ve asit) yıkanırsa yıkansın son durulama suyu E.coli bulaşmış artezyen suyu olduğu sürece sağım sisteminin tam anlamı ile sağım sistemleri hijyeni oluşamaz. Çünkü sisteme en son değen durulama suyu mikroplu olan bir sudur. Bu sayede sistem içerisinde kalan E.coli bir sonraki sağımda sisteme değen süte bulaşır, inekler arasında bir inekten diğerine takılan memeliklerle sağım esnasında yayılma imkanı yakalar. Kapalı sağım sistemleri için; %0.5-1,5 konst(Su sertliğine bağlı), 100 L suya 500-1500 ml ürün

• Sağım sistemlerinin yıkanmasından sonra son durulama suyuna yukarıda belirtilen miktarda katılan ND13 ile son durulama suyu içerisindeki mikroplar öldürülür, hem de sistemin son bir hijyeni sağlanmış olur. Bu uygulamanın ardından tekrar bir durulama yapmak gerekmez. Çünkü bu ürün sistemde kalıntı bırakmaz, son olarak oksijen ve suya dönüşür. Bu özelliği ile kalıntı bırakmayan ve durulama gerektirmeyen, doğa ile dost ve mükemmel bir hijyen yapılmış olunur.
• Yükseltgeyici maddeler grubundan olan perasetik asit, tuttuğu oksijeni serbest bırakarak, ilk 10 dakika içerisinde en yüksek dezenfeksiyon etkinliğini gösterir.
• Keskin sirke kokuludur. Sağım sistemlerinde son durulama suyuna elle dökme tarzında ya da Neta dozaj pompaları ile kullanılır.
• Su içerisinde bulunan mineral maddeler, suya katılan perasetik asitin etkinliğini düşürür. Ancak hazırlanan solüsyona su girişi olmuyorsa perasetik asit bir süre sonra stabil hale gelerek etkinliğini korur. Bu amaçla sert sularda, su içindeki mineralleri doyurmak için kullanılacak ND 13 Aktif miktarını %1 daha fazla hesaplayarak kullanmak gerekir.
• Hayvanların içme suları ve sistemlerinin dezenfeksiyonunda, ayrıca sistem içindeki yosunlaşmayı engellemek amacıyla kullanıldığı gibi anaerob bakteriler başta olmak üzere Gram(+), Gram (-) bakteriler sporlar, zarflı ve zarfsız virüsler ve mantarları da kucaklayan geniş bir etki aralığına sahiptir.
• Memelikler ile mikrobun bir inekten diğerine taşınmasının önüne geçmek amacı ile memelikler inekten çıkartıldıktan ve diğer ineğe takılmadan önce yıkanır ve durulama yapmaya gerek kalmadan bir sonraki ineğe takılır.

Kullanım Amacı ND 13 / Su
Son durulama suyunun, sağım sistemlerinin,
içme sularının ve memeliklerin hijyeni
200 ml/100 L (%0.2-200ppm)